/ Thinkstock/Getty Images
Агенцията по вписванията е изплатила допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрации и Вътрешните правила за заплатите в Агенция по вписванията,  съобщават от агенцията. От ведомството правят коментара във връзка с публикация във вестник „Сега” по темата.
 
От агенцията отбелязват, че сумата, изплатена в последното тримесечие на 2018 г., е в размер на 599 007 лв., като тя е разпределена според индивидуална оценка на всеки от 635-те служители на агенцията. Средномесечният фонд "Работна заплата" на Агенцията по вписванията е в размер на 813 034 лв.
 
Да не се слагат етикети на агенции априори, призоваха Горанов и Гечев

"Всеки работодател търси начини да стимулира служителите си, а в държавната администрация механизмът това да се случи са допълнителните възнаграждения от икономии, които могат да се изплащат до 4 пъти в годината. Изплащането на бонуси в Агенция по вписванията е следствие от показани добри резултати на служителите и начин да ги мотивираме да продължават да работят ефективно”, казва изпълнителният  директор на Агенцията Габриела Козарева. Тя отбелязва, че отговорните за срива на Търговския регистър през лятото – директорът и експертите от Дирекция ИОТ, не са получили допълнително материално стимулиране за последното тримесечие. „Нека не забравяме, обаче, че останалите служители на Агенцията не са спирали работата си, дори и по време на срива”, призовава Козарева.
 
Агенцията по вписванията администрира четири регистъра – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношения на съпрузите, напомнят от ведомството. И отчитат, че дори и по време на срива на Търговския регистър през лятото работата в цялата Агенция не е спирала, а след инцидента работата в институцията е с по-голям интензитет от обичайния и се работи и в извън работно време. Към момента Агенцията се произнася в срок по всички постъпили вписвания, като е преодоляна забава от 20 дни.