/ iStock/Getty Images
Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за енергетиката, с който страната ни прави решителна крачка към пълната либерализация на електроенергийния пазар.

Новите текстове, внесени от управляващото мнозинство, начело с председателят на ресорната парламентарна комисия Валентин Николов, предвиждат небитовите потребители да излязат на свободния пазар за електроенергия. По време на днешните дебати той припомни, че страната ни е в процедура по одобряване на механизъм за капацитет, който е естествена и временна мярка за гарантиране на сигурността на електроенергийната система в период на преход към нисковъглеродна икономика.

Възстановява се нормалният срок за плащане на тока

Проектът за пълна либерализация предвижда като следваща стъпка преминаването на всички стопански потребители от регулиран към свободен пазар. Промяната ще засегне около 300 000 потребители, които годишно изразходват около 4 500 000 Мвтч. След промяната регулираният пазар ще бъде свит до 10 000 000 – 10 500 000 Мвтч електрическа енергия и в него ще присъстват само битовите потребители.

Свободният пазар трябва да доведе до засилване на конкуренцията, а от там и до справедливи цена в полза на потребителите.
БГНЕС