/ ThinkStock/Getty Images
Девет часа годишно първокласниците ще изучават правилата за пътна безопасност. Те ще се преподават по време на цялото училищно обучение, до 12 клас включително.

Това предвиждат новите утвърдени програми по безопасност на движението по пътищата, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). 56 часа са предвидени за подготовка в училище в часа на класа.

93% от катастрофите у нас са резултат на човешка грешка

Обучение в тази насока ще има и в детските градини. То ще е съобразено с възрастта, като децата ще учат правилата за движение по пътищата като пешеходци и велосипедисти. Ще бъдат запознати с най-честите причини за пътнотранспортни произшествия и последиците от тях.
 

ThinkStock/Getty Images

Всеки трети нарушител на пътя не спазва ограниченията на скоростта

Най-големите ученици ще се учат как да оказват първа помощ и да решават конфликти, възникнали на пътя. Децата няма да получават оценки, а целта на обучението е да се ограничат пътнотранспортните произшествия.