/ Прокуратура на Република България
Прокуратурата ще изиска от Министерство на вътрешните работи и от другите правоохранителни органи и служби за сигурност, част от изпълнителната власт, пълна информация за хората, посочени в списъка от министър-председателя Кирил Петков, както и за това дали и какви действия са предприели съгласно законовите им правомощия. Това съобщиха от Прокуратурата след разпита на премиера.

Прокуратурата напомня, че по реда на чл. 198 НПК и при спазване презумцията за невиновност, българската общественост е била своевременно информирана относно предприеманите действия по разследвания, касаещи част от посочените от министър-председателя лица. Същото може бъде проверено на официалния сайт на Прокуратурата на  България.

Кирил Петков: Разпитът ми е излишен пиар

Лена Бориславова: На няколко фронта има атаки срещу правителството

Днес министър-председателят Кирил Петков се яви във Върховна касационна прокуратура и отговори на въпроси на наблюдаващите прокурори, в хода на проверка относно списък с имена на лица, евентуални извършители на икономически и криминални престъпления. На същото основание вчера сведения са били снети и от главния прокурор Иван Гешев.

Министър-председателят предостави на наблюдаващите прокурори медийни публикации, свързани с 19 лица, за които твърди, че вероятно са извършили криминални и икономически престъпления.

Радев за разпита на Петков: Това е форма на институционално изнудване

Според прокуратурата той не е изнесъл други данни, предоставени му от органите на изпълнителната власт, които служебно следва да упражняват законово установените им задължения по разкриване на престъпления, за което да уведомят прокуратурата. Същата, съгласно чл. 127 от Конституцията, следи за спазване на законността, като e единствено компетентна да привлича към наказателна отговорност лица, извършили престъпление и да поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

Прокуратурата адмирира изразеното желание от страна на министър-председателя Кирил Петков за взаимодействие между съдебна и изпълнителната власт, в частност МВР, с цел борба с престъпността и повече справедливост, каквито са очакванията на българското общество.