/ Thinkstock/Getty Images
По-този показател страната ни изостава от препоръките за трансгранично сътрудничество
Висшият съдебен съвет (ВСС) ще оборудва 19 съдилища в страната с техника за видеоконферентни връзки, пише "Правен свят". 

Решението е взето на заседанието на Комисията "Бюджет и финанси" към кадровия орган, която е одобрила отпускането на средства за закупуването на техниката. 

Видеоконферентните връзки дават възможност за отдалечен разпит на свидетели и вещи лица в реално време, а България е от малкото страни членки на Европейския съюз, която все още не отговаря напълно на препоръките за трансгранично сътрудничество чрез използване на средства за видеоконференции. В много страни по света възможностите на технологиите за съдебната система се използват активно. Пионер в тази област е Австралия, която още през 80-те години на миналия век въвежда технологиите в криминалните си съдилища.

Заплатите в съдебната система скачат с 10%

Сега за нуждите на съдебната система и у нас ще бъде закупено нужното оборудване, включващо комуникационен шкаф и резервно електрозахранване. Новите възможности за разпити на свидетели, вещи лица и други участници в процесите се осъществяват по проект "Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването, който се финансира от Европейския съюз.

Данаил Кирилов се срещна с експерти от Венецианската комисия

Съдилищата, които ще се сдобият с новата техника по първоначален план, са Административен съд София – град, Окръжен съд-Русе, Районен съд-Варна, Административен съд-Варна, Административен съд-Пловдив, Районен съд-Свиленград, Окръжен съд-Враца, Районен съд-Сливница, Окръжен съд-Кюстендил, Окръжен съд-Хасково, Окръжен съд-Силистра, Административен съд-Перник, Окръжен съд-Добрич, Окръжен съд-Благоевград, Окръжен съд-Шумен, Районен съд-Гоце Делчев, Районен съд-Генерал Тошево, Районен съд-Петрич, Районен съд-Царево.

Предстои въпросът да бъде обсъден окончателно на някое от следващите заседания на Пленума на ВСС.
Правен свят