/ iStock/Getty Images
Народните представители от „Обединени патриоти“ внасят предложения в Закона за устройство на територията, с които удължават за още две години възможността да се преотреждат земеделски земи в общините, в които няма влязъл Общ устройствен план (ОУП), съобщиха от НФСБ.

На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП), подчертават в мотивите си Валери Симеонов, Борис Ячев, Христиан Митев от НФСБ, които са сред вносителите на промените.

НФСБ подпомага със закон малките винопроизводители

Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях. Вносителите подчертават, че с удължаването на срока с две години дават възможност, не само за преотреждане на земеделски земи, но и за приемане от общините на ОУП, което понастоящем е затруднено поради:

Обжалване в повечето случаи на процедурите за избор на изпълнител на ОУП по Закона за обществените поръчки, което налага често откриването на нова процедура; Затруднено набавяне на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация.

Значителни по своята продължителност процедури за обществено обсъждане и такива за съгласуване със заинтересованите институции и органи. Според сега действащото законодателство от 1 януари 2021 г. няма да може да се преотреждат земеделски земи за стопански и икономически цели, за изграждането на инфраструктурни проекти - пътища, водопроводи и др., което е сериозна пречка пред тези общини.

Ето защо с внесените промени преди второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се предвижда срокът за приемане на ОУП да бъде удължен до 01.01.2023 г., вместо до 01.01.2021 г., както е към момента.