Намалява бумащината в училищата

/ ThinkStock/Getty Images
Намалява бумащината в училищата. Това ще стане с новата наредба за приобщаващото образование, която Министерският съвет прие. Изготвянето на десетки протоколи и доклади отнемаше от времето на учителите и пречеше на основната им работа. Например по старата нормативна уредба всеки учител, който остави двойка за срока на свой ученик, трябваше да напише 10 документа, каза пред Дарик в началото на юни Марта Радева, учителка от Първо ОУ „Христо Смирненски” в Провадия. Това, според новата наредба, вече е променено.

Без психолог в повече от половината училища в страната
 
Намалява претовареността на екипите, които се занимават с децата в риск и с децата със специални образователни потребности. Предходният вариант на наредбата изискваше минимум две срещи месечно за конкретния случай, докато сега се предвиждат три заседания годишно и допълнителни при необходимост, каза пред Дарик учителката от Първо ОУ „Христо Смирненски” в Провадия Марта Радева:
 
Тази уговорка при необходимост за мен е много добра, защото тя предпоставя свобода и възможността точно ние, които работим на терен, да преценяваме какво е необходимо във всеки конкретен случай и какво е излишно“.

Трябва да се работи за намаляване на агресията в училище, съгласен е просветният министър
 
Според новата наредба учениците с двойки за срока няма да бъдат определяни автоматично като деца в риск, те ще се считат за такива, ако има и допълнителни фактори, като заболяване или проблеми в семейството.

Ниският успех и отсъствията издават семеен проблем, смята специалист
 
„Освен това документите ще бъдат много по-малко, дори и за децата в риск. Не е необходимо да се пишат непременно да се пишат писма до родителите, след като е много по-достъпно да се проведе телефонен разговор или да се посети семейството“, каза още Радева.

Между 1 и 5 лв. искат джипитата за извинителна бележка
 
Ако детето е в риск се изготвя план за действие и се съставят протоколи, които отчитат резултатите, но екипът ще се събира много по-рядко. Това пък ще даде възможност за повече същинска работа с детето. Въпреки че положителните моменти в наредбата са много, Марта Радева счита, че има още какво да се направи:
 
„С промените в тази наредба не се слага край на бюрократичните усложнения в училище, има още какво да се желае. Не бива акцентът да бъде поставен върху писането и отчета, а върху работата с деца“.