112 европейски ден телефон
112 европейски ден телефон / Dariknews.bg
Предстои обновяване на спешния телефон с нови модерни функционалности и услуги
Всеки ден през 2019 г. на спешния телефон 112 са приемани над 10 000 повиквания. За сравнение през 2018 г. подадените сигнали за били с около 400 по-малко на ден. Такива данни изнесоха от дирекция „Национална система 112“ в Европейския ден на телефон 112.

112 европейски ден телефон
Dariknews.bg

Общо за цялата изминала година приетите сигнали са 3 821 535, като от тях 2 011 050 са били реални с реално искане на граждани за оказване на помощ.

Отбелязваме Европейския ден на телефон 112

Към службите за спешно реагиране са изпратени 1 423 119 инцидента, което е с 3,14% увеличение спрямо 2018 г.

Според данните е намалял броят на нерегламентираните и фалшиви сигнали.

112 европейски ден телефон
Dariknews.bg

Увеличен е броят на сигналите за пожари, терористични актове, за престъпления против личността, за инциденти с животни, за битови и промишлени инциденти. Значително е намалял броят на сигналите за бедствия, за транспортни произшествия, за аварии, за престъпления против собствеността.

В близките години предстои обновяване на спешния телефон 112 с нови модерни функционалности и услуги. Новата единна система ще запази всички съществуващи функции и ще ги надгради.

В хoд e прoцeдурa зa избoр нa изпълнитeл зa рaзширeнa мoбилнa лoкaлизaция, c кoятo щe може да се получи по-тoчно местоположението на сигнала, стана ясно от думите на директора на Дирекция "Национална система 112" Цветомир Цеков.

Той обясни и какви са основните разлики между сегашната система и новата, която предстои да заработи.

"Първото, което ще осигурим като възможност е многоканалното приемане на сигнали - не само от гражданите, но и от системите, които дават автоматично информация за инциденти, бедствия, катастрофи. Връзките с интелигентните системи за видеонаблюдение и системата за трафика също за много важни. Системите ще могат автоматично да разпознават произшестивя, побоища, престъпници, които ще бъдат предавани към операторите на 112 и службите за спешно реагиране", обясни пред журналисти Цеков.

Предвижда се още при бедствие да се изпраща текстово съобщение на мобилните телефони на всички, които са в периметъра му с указания какво да правят.

Цветомир Цеков изрази надежда тази година да се намери финансиране за новата системата, за да започне изграждането й, което ще отнеме 2-3 години.