В края на февруари Община Шабла прокопава 15-метров канал, който изпуска водите от Шабленското езерото директно в морето. Причината е сигнал от управителя на правителствената резиденция край Шабла, че са се наводнили избените помещения. Природозащитници предупреждават, че екосистемата в района е в опасност, защото нивото на водата е спаднало с метър.

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности Шабленско езеро и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.
 
„Проблемът не от сега. Такова източване на езерото се случва постоянно. Водоемът няма нужда от такова изпускане. Това се прави с цел отводняване на някакви помещения. Голяма част от влажната зона е пресушена. Поради източването има увреждане на дюни. Опожарена е тръстиката, където птиците правят гнезда”, каза пред NOVA Михаил Илиев от Българско дружество за защита на птиците.

„Това са зараждащи се дюни. Каналът е разкопан в размери около метър. Вследствие на морските вълни той се е разширил. Ще бъдат предприети действия от страна на общината и каналът ще бъде затворен”, заяви директорът на РИОСВ-ВАРНА Христина Генова. Според нея опасност за екосистемата няма.

Шабла езеро Шабленско езеро
БГНЕС

Спад на водното ниво на Шабленски езерен комплекс може да повлияе негативно на фауната
 
Вчера стана ясно, че по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) се отпускат близо 5 млн. лв. за Шабленското и Дуранкулашкото езеро, а РИОСВ-Варна ще бъде бенефициент на финансирането. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на проверката в защитената местност Шабленско езеро в сряда.

Проверката бе по разпоредба на министър-председателя Бойко Борисов заради драстичния спад с около метър на водното ниво на Шабленското и Езерецкото езеро. Спадът бе установен от екип на БДЗП по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“.

В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са били пресушени.

От Шабленското езеро е източен значителен обем вода. Изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни. За тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата.

Шабла езеро Шабленско езеро
БГНЕС

Отпускат се близо 5 млн. лв. за Шабленското и Дуранкулашкото езеро
 
На място министър Димов провери сигналите за ситуацията на Шабленското езеро. При проверката той констатира, че на практика действията по намаляване на водните нива не противоречат на плана за управление на защитената местност.
 
Министърът уточни, че при определени ситуации подобни действия са допустими и уверил, че те са консултирани с Института по рибни ресурси. Срокът, в който е трябвало да приключат, е преди 1 април. По този начин се очаква езерото да се възстанови и да не се засегне размножителният период на рибите и птиците. Министър Димов беше категоричен, че в случая дейностите са приключили преди края на февруари.
 
"Отварянето на езерото е станало в участъка с най-тясна ивица между морето и езерото с цел опазване на дюнните природни местообитания", каза още той вчера.
nova.bg