/ ДарикНюз, Архив
Държавен фонд "Земеделие" напомня, че днес изтича срокът за прием на заявления по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие". Изплащането на помощта ще започне от 10 март. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 година е 34 560 000 лева.

Две нови огнища на птичи грип в Пловдивско

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици: кокошки - носачки; бройлери, пуйки за угояване, гъски и патици.

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФ "Земеделие".
БТА