/ iStock/Getty Images
В 17 ч. на 30 март изтича срокът, в който ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, да уведомяват писмено кмета на общината за образуването на секция на чиято територия ще домува плавателният съд, съобщават от ЦИК.

Те се образуват, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват.
„Информационно обслужване“: Ще изпълним всички решения на ЦИК за честни и прозрачни избори

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела.

Не по-късно от 17.00 ч. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома трябва да уведомяват органите за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща. 
БГНЕС