Софийски университет
Софийски университет / архив
Правото е най-желаната специалност
Обявиха първия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 година.

Почти 10 хиляди са желаещите да се обучават в най-старото висше училище.

Най-много са кандидатите, които искат да се обучават в специалността "Право" /редовна форма/.

На второ място е "Психология". Третото място заема специалността "Графичен дизайн".

Софийският университет се изкачи с 50 места в престижна световна класация

На следващите места кандидат-студентите са поставили специалностите "Софтуерно инженерство", "Предучилищна и начална училищна педагогика" /задочна форма на обучение/, "Английска филология", "Връзки с обществеността" /редовна форма на обучение/, "Международни отношения" /редовна форма на обучение/, "Предучилищна и начална училищна педагогика" /редовна форма на обучение/ и "Журналистика" /редовна форма на обучение/.

5936 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение.

След първото класиране са приети 21 лауреати и 30 първенци на национални олимпиади и състезания.

Ето какви са възможностите, които дава класирането в първия етап:

В срок от 7 до 9 юли 2021 г., включително бъдещите студенти могат да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират дипломата си оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност. Класираните от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

5 типа култови персонажи в дискотеката, които всички познаваме

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.
БТА