Илияна Йотова
Илияна Йотова / пресцентър, Президентството на Република България
За качеството на публичната реч, за езика на политиците и езика в медиите разговаряха на „Дондуков“ 2 вицепрезидентът Илияна Йотова и студенти, специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и ученици от 21. Средно училище „Христо Ботев“, София. В срещата участваха и преподавателите езиковеди доц. Надежда Сталянова и доц. Владислав Миланов. Двамата от години изследват публичната реч на политиците.
 

Вицепрезидентът поздрави студентите, че са избрали „Българска филология“ – специалност, която дава много богата обща култура и създава солидна основа за всяка професионална реализация. „Езикът е белег на идентичност, на суверенитет, на национална памет – във ваши ръце е битката за неговото опазване и разпространение“, заяви Йотова.

Йотова: Никой няма право да изтрива националната ни памет
 
Студентите и учениците проявиха интерес към опита на вицепрезидента като журналист и представител на България в Европейския парламент. Тя сподели за приноса на тези професионални поприща към изграждането й като политик. „Много рядко човек, ангажиран с политика, говори като Вас с отговорност към българския език“, обърна се доц. Владислав Миланов към вицепрезидента.
 
Общо беше мнението, че липсва диалогът на всяко ниво в обществените и политическите отношения. На срещата бяха обсъдени основните опасности пред публичната реч на политиците – клишета, унифициране на речта, което девалвира думите, елементаризиране на изказа, речева агресия, смесване на книжовен стил с улична реч. „Българският език трябва да бъде съществена част от портфолиото на политиците – умението да ползват книжовен език, да го пазят, да владеят силата на думите“, подчерта Йотова. Доц. Миланов посочи, че голям процент от книжовните норми се нарушава всеки ден в Народното събрание.
 
Вицепрезидентът Йотова представи идеята си за създаване на Български национален културен институт по примера на Гьоте институт или Сервантес и срещна одобрението на гостите. Обсъдени бяха и загубените позиции на лекторатите по български език и култура в университети по света. Илияна Йотова сподели и за подготвяните от нея форуми, посветени на българския език и на кирилицата.