/ iStock/Getty Images
На 30 юни т.г. изтича срокът, в който производителите на плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство), могат да кандидатстват за краткосрочни кредити за реколта- 2021 г., припомнят от Държавния фонд "Земеделие".

Приемът по схемата, за която УС на ДФЗ разпредели 12 млн. лв., започна на 21 април. От отпуснатия бюджет, 3 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски или оранжерийни), за реколта-2021 г. Друго изискване, на което градинарите и овощарите трябва отговарят, е да са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа най-малко три години назад (за кампании 2018, 2019 и 2020 г.).

Напрежение около новия шеф на фонд "Земеделие"

Заемите ще се предоставят при лихва 1,5 на сто и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 година.

Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2021 г.

На интернет страницата на ДФ "Земеделие" са публикувани указанията по схемата за кредитиране.