Правителството упълномощи министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров да сключи споразумения с областни управители, кметове на общини, кметства, райони или ръководители на юридически лица с нестопанска цел за социално-икономическата интеграция на афганистанските граждани, приети в България през август 2021 г., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Какво се случва с афганистанския служител от посолството ни в Кабул след евакуацията

Тогава с решение на Министерския съвет у нас бяха настанени афганистански граждани, които са работили в посолството на страната ни в Кабул или са били в служебни отношения с Европейския съюз и НАТО или техни структури в Афганистан.

България дава убежище на 70 афганистански граждани

С новото решение кабинетът създава възможности за жилищното им настаняване и за тяхната интеграция чрез оказване на социална подкрепа, предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа и включване в програми и мерки за заетост и обучение.

Евакуираха успешно служител на българското посолство от Кабул