/ БГНЕС, архив

Върховната касационна прокуратура възложи на ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция да направят проверка на временната ограда на българо-турската граница, съобщиха от ВКП. На 10 март до главния прокурор е постъпил сигнал от Велизар Енчев, съдържащ твърдения за евентуални нарушения и престъпления във връзка с изграждането на съоръжението.

Лют скандал в ТВ ефира заради оградата по границата с Турция (ВИДЕО)

Посочва се, че тази дейност неправомерно се осъществява от фирми на ПП „Патриотичен фронт“ при наличие на данни за „свързани лица“, както и че цените по договорите са многократно завишени. От Върховна касационна прокуратура бе изискана съответната документация от Областните управители на областите Хасково, Ямбол и Бургас, доколкото те предприемат и организират всички действия във връзка с проектирането, изграждането и гаранционното поддържане на временното препятстващо съоръжение.

Според президента Радев има смущаващи факти около граничната ограда с Турция

Средствата се одобряват от Министерски съвет, а изградените участъци от съоръжението преди експлоатацията им се приемат с протокол от комисия, назначена от съответния областен управител.

Оградата между България и Турция не е предпазно съоръжение

С постановление от 28 март ВКП възложи на Агенцията за държавна финансова инспекция извършване на финансова инспекция по отношение възлагането, проектирането, изграждането и гаранционното поддържане на оградата. Проверката все още не е приключила.