Отчуждават имоти заради аутобаните „Тракия” и „Марица” срещу близо 260 000 лв.
Отчуждават имоти заради аутобаните „Тракия” и „Марица” срещу близо 260 000 лв. / netinfo

Частни имоти да бъдат отчуждени за изграждането на автомагистралите "Тракия" и "Марица", реши правителството. Това са земи и гори от горския фонд, които се намират на територията на общините Стара Загора и Раднево и в землищата на селата Крум, Крепост и Воден, община Димитровград, както и село Александрово, община Хасково.

На собствениците на тези имоти ще бъдат изплатени 258 620 лева, като средствата за отчуждителните процедури, ще се поемат от пътната агенция. Решението може да се обжалва пред ВАС в двуседмичен срок от обнародването му в "Държавен вестник".