/ Thinkstock/Getty Images
Трайно безработните хора да получават социални помощи срещу полагане на земеделски труд при работодател - това предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал като допълнителна възможност в законодателните промени на ГЕРБ и Патриотите, свързани със затягане на условията за получаване на социални и семейни помощи. От организацията представиха идеята си по време на днешното  заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. От КНСБ се противопоставиха на това предложение, с аргумент, че средствата за помощи са обществен ресурс, който трябва да се дава в замяна на общественополезен труд. Синдикатите отхвърлиха и предложенията на ГЕРБ детските добавки да се спират за срок от една година при нередовно посещаване на подготвителна група или училище, както и за изплащане на помощта за първокласници на две части. Работодателските организации подкрепиха всички предложения на управляващите.

Синдикатите не приеха промените за детските надбавки при отсъствие от училище
 
Вместо да метат несъществуваща улица в малко населено място, трайно безработните хора могат да се трудят в земеделието, като помагат за събирането на реколтата от плодове и зеленчуци, както и на етерично-маслените култури. Така ще се реши проблемът с недостига на работна ръка, а държавата ще събира повече приходи от данъци, разясни Гергана Андреева, директор на Българската асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. Тя посочи и ползите за работещите безработни:
 
„От възнаграждението на работника няма да се удържат суми за вноски към държавното обществено осигуряване, но при желание наетите лица имат право да се включат в схемите за пенсионно, социално и здравно осигуряване, както и за осигуряване срещу трудова злополука и професионално заболяване“.

Депутатите приеха на първо четене по-строги правила за получаване на социални помощи
 
Националният секретар на КНСБ Ася Гонева отхвърли възможността безработните хора да работят за бизнеса и да получават социални помощи:
 
„Ако бизнесът иска да ползва тези хора, то не е нужно да иска държавата да му ги праща под строй. Ние считаме, че там, където се харчат публични средства за такива политики на подкрепа, наистина тези хора трябва да бъдат ангажирани за определено време в обществено полезен труд. И сигурно ако трябва да се мете една уличка в една малка община, вероятно има нужда и общините са преценили, че това е потребно“, каза Гонева.
 
Синдикатите отхвърлиха и останалите предложения за законови промени, свързани с по-сериозни санкции спрямо бедните семейства, които получават помощи, а допускат отсъствие на децата от подготвителна група или училище. От КТ Подкрепа поискаха държавата да поеме заплащането на таксите за детската градина, както и да осигури детски добавки за всички деца, а не само за най-бедните.