превишаването на средночасовата норма на азотен диоксид в атмосферния въздух на Стара Загора

loading