/ Община Ямбол
За 10 години населението е намаляло с 21 754 души
Населението на област Ямбол е намаляло с 21 754 души за десет години.

Според данните, през миналата година населението в Ямболска област е 109 693 души, като 51,3 % от тях са жени, а мъжете са 48,7 %.

В периода между двете преброявания – от 2011 до 2021 г., населението в областта е намаляло с 16,5 %. Община-град Ямбол е най-голяма по численост – 61 766 души, следвана от община Тунджа – 21 167 души, община Елхово – 13 272 жители, и община Стралджа – 10 370 жители. Най-малката община в областта е Болярово – с население 3118 души.

В четирите града в областта живеят 76 726 души, което е 69,9 % от населението ѝ. В селата, които са 105 в областта, живеят 32 967 души, или 30,1 %. Най-малкият град е Болярово с население 1029 души. Селата са се обезлюдили с 6863 души (17,2 %), а градовете – с 14 891 души (16,3 %). Петдесет и две са селата с от един до 199 жители, а осем села са с над 1000 жители – Кукорево, Зимница, Тенево, Веселиново, Бояджик, Безмер, Роза и Завой.

Ямбол е на трето място сред областите в страната с най-висок дял на младото население до 14 години – 15 %. По този показател преди Ямбол са област Сливен с 18,7 % младо население и област Бургас – с 15,3 %, сочат още данни от националното преброяване през 2021 година.
БТА