/ община Търговище
Населението на областта е намаляло с 22 674 души за последните 10 години
В периода между последните две преброявания (2011 - 2021 години) населението на област Търговище е намаляло с 22 674 души или с 18,8 %.

Към 7 септември 2021 г. в областта живеят 98 144 души, като жените са  50 398 (51,4 на сто), а мъжете - 47 746 (48,6 процента), според данните на Териториалното статистическо бюро – Североизток. На 1000 жени се падат 947 мъже.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията е отрицателен, като най-голямо е намалението в броя на населението през 2021 г. (-1822 души), посочва Боян Бончев - главен експерт в отдел „Статистически изследвания” – Търговище. 
БТА