/ община Ямбол
В Ямбол определиха местата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания за народни представители.

Това са: подпорни стени на кръстовището на улиците „Стара планина“ и ул. „Тунджа“ и под съоръжението на ул. „Граф Игнатиев“ /надлез „Крайречен булевард“/, декоративна стена – табло на ул. „Търговска“ № 22 /срещу сградата на НАП/, транспаранти, билбордове и други материали, предназначени за поставяне върху конструкции за външна реклама, разположени по всички улици от Общинската пътна мрежа.

В централната градска част транспаранти, билбордове и други материали, предназначени за поставяне върху конструкции за външна реклама, трябва да са с големина не повече от 100 сантиметра ширина и 150 сантиметра дължина.

Не се разрешава позиционирането им в парковете в град Ямбол, на сгради и обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт, включително и на техните заслони, на дърветата на територията на общината.

Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за агитация, не е разрешено използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за народни представители.

Поставянето на агитационни материали извън определените за целта места се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

По решение на Районната избирателна комисия кметът на общината има право да премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса, което може да се осъществи със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали  в срок от 7 дни след изборния ден.
 
 
община Ямбол