Заседава Регионалният съвет за развитие на Северозападния район
Заседава Регионалният съвет за развитие на Северозападния район / Дарик Враца - архив

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район ще се проведе днес във Видин. Деловата работа ще ръководи областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов, който в началото на годината пое председателството на Регионалния съвет за срок от шест месеца.

В заседанието ще участват и областните управители на Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на министерства и национално представените работодателски организации и синдикати.

Основни теми в разискванията ще бъдат Интегрираната стратегия за развитие на Северозападен район; Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.; ключовите приоритети и проекти за рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северозападен район, Програмата за развитие на селските райони и други възможности за предоставяне на финансиране.