/ Дарик Враца, архив
Община Белоградчик изпраща 9 526 съобщения с размера на местните данъци и такси, които се дължат за 2019 г., както и неплатените задължения от предходни години с начилсена лихва до 21.02.2018 г. Данъчната кампания стартира още на 6 февруари като ставките за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци са същите като през 2018 г.

Бюджетът за 2019 година бе приет с мнозинство

Няма промяна и в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 30 октомври – втората вноска. Отстъпка от 5% могат да ползват всички, които са платили целия размер на дължимите данъци и такси до 30 април. Патентният данък се внася на четири равни вноски - 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври. След изтичането на всеки от сроковете върху не внесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията за местни данъци и такси могат да се платят в брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за информация и услиги в сградата на Общинска администрация - Белоградчик без обедна почивка, по банков път, на всяка една от касите на Изипей в страната, през системата за интернет разплащания Epay, банковите клонове на ОББ, онлайн офисите на „Български пощи”, както и в кметствата на населените места от общината.

Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията е налична на официалния сайт www.belogradchik.bg.