Връчването на стипендията.
Връчването на стипендията. / РИМ - Враца
По повод 140-та годишнина от рождението на проф. Андрей Николов сдружение на достойни мъже „Благотворни приятели“ учредиха студентска стипендия на името на видния врачански скулптор. На 29 април (рождената дата на Андрей Николов) във зала „Нова история“ на Регионалния исторически музей във Враца бе връчена първата стипендия, придружена със сертификат на талантливия врачанин Филип Иванов Филипов, изучаващ скулптура в Националната художествена академия – гр. София. Стипендията е едногодишна за периода от октомври до май и е в размер на 250 лв. за всеки учебен месец. Учредителите на стипендията възнамеряват при наличие на съмишленици и финансов ресурс да възобновят Международния пленер по скулптура в гр. Враца, като същия носи името на проф. Андрей Николов Староселски.