/ БГНЕС, архив
През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на  15 и повече навършени години в област Враца е 57.5 хил., от които 31.7 хил. са мъже, а 25.9 хил. Жени, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Северозапад. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 40.6 %, при 52.5 % за страната.

„Европейски ден на професиите 2018" във Враца

Той е съответно 46.0% за мъжете и 35.5% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места в страната, като след нея е само област Монтана. Там коефициента на заетост е  37.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в област Враца намалява с 2.2%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г.  намалението е с 5.3%.
ТСБ Северозапад