Приета е наредбата за символите и отличията в Козлодуй
Приета е наредбата за символите и отличията в Козлодуй / netinfo
На свое редовно заседание Общинския съвет Козлодуй прие Наредба за символите и отличията в общината. Тя е по предложение на общинския съветник Мая Занева и в нея се описват символите и реда за тяхното ползване. Регламентирани са и други въпроси, отнасящи се до символите и знаците на община Козлодуй и съставните кметства, както и воденето на почетни книги.

Реално общината притежава и други символи и знаци – Герб, Знаме, Кметска огърлица, Златен печат, Празник на града. Към отличията бяха добавени Значка на Козлодуй, Грамота за заслуги към община Козлодуй, Почетен плакет на община Козлодуй и Звание „Почетен гражданин на Община Козлодуй. Общинският съвет възложи на кмета Румен Маноев да предприеме необходимите действия за патентоване на символите в патентното ведомство на Република България.