Представиха Стратегията за социалните услуги до 2020 г.
Представиха Стратегията за социалните услуги до 2020 г. / Областна администрация Враца

Разширяване на социалните услуги на територията на общините в област Враца предвижда Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година. Стратегията беше представена на последното заседание на Областния съвет за развитие на Област Враца. Според нея се планира изграждането на 6 Центъра за обществена подкрепа, по един за всяка от общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Мездра, Хайредин и Оряхово.

На територията на общините Бяла Слатина и Враца ще бъдат разкрити Центрове за социална рехабилитация и интеграция, а социалната услуга за деца и възрастни с и без увреждания ще бъде разширена чрез изграждане на Дневни центрове в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Мездра, Оряхово, Роман и Хайредин.
В областния град е предвидено разкриването на Център за временно настаняване, който ще предоставя подслон на бездомни хора и социално слаби лица за срок от три месеца.

Нови три Защитени жилища са планирани да бъдат изградени на територията на общините Враца, Мизия и Хайредин.
В стратегическия документ е заложено и разкриването на общо 26 броя Центъра за настаняване от семеен тип за общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Оряхово, Мизия, Роман и Хайредин.

„Враца е сред първите 3 области в страната, които имат разписан и утвърден стратегически документ за своите социални услуги" -заяви областният управител Малина Николова. По думите й Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество.

По време на заседанието беше актуализиран и състава на Областния съвет, заради проведените местни избори. Членове на Съвета са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. За представител в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район единодушно беше избран кметът на Община Враца Калин Каменов, а Иво Цветков - кмет на Община Бяла Слатина беше преизбран.