Подновиха делото за старческия дом „Тева“ във Врачанския Балкан

/ Дарик Враца
Окръжна прокуратура-Враца е внесла във Врачански окръжен съд обвинителен акт против мъж, за това че от 15 април 2010 г. до 13 фесруари 2012 г., без да е получил разрешение от „Агенцията за социално подпомагане“, в хотел „Тева“ във Врачанския Балкан е извършвал социална дейност, представляваща източник на повишена опасност, предоставяйки социалната услуга „Дом за стари хора“, настанил е възрастни хора и хора с физически увреждания и психически разстройства, и не е сключил договор с потребителите на социалната услуга.

Скандално:! Двама възрастни зарязани в нечовешки условия в нелегален старчески дом

Лицето не е осигурило на потребителите задължителните за такъв вид социална услуга битови условия, правилен режим на хранене, качествена и здравословна храна. Не са били спазени санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространението на инфекции.

Не е осигурил съдействие за получаване на медицински, стоматологични и други здравни грижи.  И по немарливост е причинил смъртта на повече от едно лице. Това определя случая като особено тежък.

Също така, че е изложил три лица, които са били лишени от възможността да се самозапазват, поради престарялост, болест и поради своята безпомощност, по такъв начин, че животът им можел да бъде в опасност, като не им се е притекъл на помощ и не е осигурил необходимите медицински грижи, елементарни хигиенни условия и рационално хранене, като един от гражданите е починал по време на престоя си в хотела.

Въз основа на този обвинителен акт е образувано  наказателно от общ характер дело № 119/2014 г. с докладчик съдия Агнеса Ставарова. Делото е внесено в разпоредително заседание на 28 април 2014 г., когато производството е било прекратено, поради допуснати съществени остраними процесуални нарушения, водещи до ограничаване правата на подсъдимия, относно възможността да разбере в какво точно е обвинен, за да организира своята защита. Това разпореждане е било потвърдено от Софийския апелативен съд с определение от 23.06.2014 г. и делото е върнато на Окръжна прокуратура Враца.

По разпореждане на Главния прокурор делото е възложено на Окръжна прокуратура - Кюстендил, която е внесла във  Врачанския окръжен съд нов обвинителен акт против същото лице за престъпление по чл. 116 ал.1 т. 4 предл. 3 и т. 5, във вр. с чл. 115 от НК за това, че:

Нелегален старчески дом в планинска вила

В хотел „Тева“ във Врачанския Балкан за периода от 12 януари 2011 г. до 13 февруари 2012 г. обвиняемият умишлено е умъртвил повече от едно лице – В. Н. Д. на 47 г. от София и А. Г. И. на 89 г. от Враца, които били в безпомощно състояние. Въз основа на този обвинителен акт е образувано НОХД № 147/2018 г., с председател на състава съдия Веселка Иванова и  докладчик - съдия Агнеса Ставарова.

Насрочено е ново разпоредително заседание на 14.05.2018 г., на което за втори път съдебното производство е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура Кюстендил за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. Това определение на Врачанския окръжен съд е потвърдено от Софийския апелативен съд.

След отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, прокуратурата внася за пореден път обвинителен акт за същото обвинение и против същото лице. Образувано е ново, трето наказателно от общ характер дело с № 496/2018 г. с председател на състава съдия Иван Маринов и докладчик – Петя Вълчева.    
         
 На 25 януари 2019 г. се провежда разпоредително заседание, на което съдебното производство за трети път е прекратено  и върнато на Окръжната прокуратура – Кюстендил за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Съдът смята, че в този му вид обвинителният акт не би могъл да очертае правната рамка и предмета на доказване, по който той трябва да се произнесе.

Това определение на Врачанския окръжен съд е отменено от Софийския апелативен съд на 19.03.2019 г. и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия в Окръжен съд-Враца, от нов състав. Съгласно указанията на Апелативния съд делото е възложено на друг състав, тъй като произнеслият се вече е изразил становище по същество за приложението на материалния закон, което е основание за отвод, съгласно чл. 29 НПК.

На 01 април 2019 г. за нов докладчик по делото е определена съдия Лидия Крумова, като в разширения състав влиза и съдия Иван Никифорски. Новият състав на Врачанския окръжен съд проведе днес - 25 юни - разпоредително заседание, на което прие, че обвинителният акт отговаря на изискванията на закона и насрочи открито съдебно заседание на 10 септември, от 10:00 часа.