Млад огнеборец във Враца
Млад огнеборец във Враца / Дарик Враца - архив

На стадион "Христо Ботев" във Враца днес ще се проведат тринадесетите областни състезания с младежките противопожарни отряди "Млад огнеборец".
Дейността по изграждане на младежките противопожарни отряди започна през 1999год., като форма на извънкласна работа за повишаване противопожарната култура на подрастващите.

Младежкият противопожарен отряд има за задача да възпитава в подрастващите желание, готовност и умения за правилни действия за самосъхранение и оказване на помощ при възникване на пожари, бедствия, катастрофи и аварии.

Областните състезания се провеждат ежегодно и са заключителен етап на проведената теоретична и практическа подготовка на отрядите.
Състезанията се провеждат в две състезателни дисциплини:
- Бойно разгръщане на състезателна пътека;
- 400м. щафетно бягане с препятствия.

В състезанията ще вземат участие 5 отбора, класирали се на първо място в проведените районни състезания.