болница
болница / / iStock/Getty Images
Общинският съвет във Враца откри процедура за избор чрез конкурс на управители на три лечебни заведения - на Комплексния онкологичен център, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични болести и Центъра по психично здраве, които са сто процента общинска собственост.

Решението бе взето на онлайн заседание на Общинския съвет днес. Изборът на управители се налага поради изтичане на тригодишния срок на поста на настоящите ръководители на лечебните заведения, който е бил удължен с още три години - до 19 февруари 2022 г.

В решението на Общинския съвет за откриване на процедурата, за всяка лечебно заведение са утвърдени минималните изисквания към кандидатите. Основните са: магистърска степен по медицина или по икономика и управление, минимум пет години трудов стаж и три години управленски опит, както и квалификация по здравен мениджмънт.

Пълният списък на изискванията към кандидатите предстои да бъде публикуван, включително на официалната страница на община Враца, в 14-дневен срок от вземането на решението от Общинския съвет. Кандидатите трябва да представят заедно с документите за конкурса и програма за управление на лечебното заведение.
БТА