Три претоварни станции ще събират битови отпадъци
Три претоварни станции ще събират битови отпадъци / netinfo

През септември окончателно ще бъде определен теренът, на който ще бъде изградено Регионалното депо за твърди битови отпадъци за шестте общини – В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица и Сухиндол. Основните терени, между които се избира, са две площадки в района на с. Шереметя.

Изграждането на депото трябва започне най-късно до месец юли 2009г., съобщават от община В.Търново. В същия срок трябва да бъдат закрити и всички селски сметища, а отпадъците от селата ще се извозват на регионалното депо. Това ще доведе до натрупване на значителни разходи за транспорт и до неколкократно повишаване на такса „смет” на жителите на всички населени места, информират от общината.

С цел намаляване на тези разходи и избягване повишението на такса “смет” Община Велико Търново предвижда изграждането на три претоварни станции. Това означава, че всички населени места до края на 2009г. ще преминат на обслужване със стандартни контейнери тип ”Бобър” и поцинковани кофи, които общината е започнала да закупува, а обслужването им ще се извършва от общинска фирма ”Комунално стопанство”.

Претоварната станция представлява бункер за разтоварване на отпадъци, в който се разтоварват машините, обслужили контейнерите в селата. От бункера отпадъците попада в специални контейнери оборудвани с хидравлична преса. Запълнените контейнери се заместват с нови и се извозват до регионалното депо.

В момента са определени два терена за изграждане на претоварни станции - в района на гр. Килифарево и в района на с. Балван. Теренът в край с. Хотница все още се проучва. Площадката, на която ще бъде монтирана станцията, ще бъде електрифицирана, водоснабдена и охранявана. Съоръжението не предизвиква никакво замърсяване на води, почви и въздух.

Община Велико Търново разполага със становище на екоинспекцията, че съоръжението не подлежи на оценка за въздействието върху околната среда и не засяга защитени територии. За изграждането на тези станции Община Велико Търново има изготвени проекти и кандидатства за финансиране пред европейските програми и фондове.

Изграждането на претоварни станции е поредната стъпка за преминаване към европейските стандарти в областта на събиране, извозване и третиране на твърдите битови отпадъци. След изграждането на тези станции и новото регионално сметище ще бъдат ликвидирани всички нерегламентирани сметища в град Велико Търново, както и във всички населени места на територията на общината.