Стартира изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци
Стартира изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци / DarikNews.bg

Стартира изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще обслужва шест общини на територията на областта - Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица и Велико Търново. Символична първа копка на обекта ще бъде направена в началото на октомври, съобщи началникът на отдел "Околна среда" в община В. Търново Зорница Кънчева. Общата стойност на проекта е около 33 млн. лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

“Това е най-голямата инвестиция за нашия регион по Оперативна програма “Околна среда“, която ще реализираме до края на 2015 година, съобщи кметът на В. Търново Даниел Панов. Той припомни, че проблемите с депонирането на битовите отпадъци в региона датират от далечната 1995 г. В шестте съседни общини през 1998 г. бе създадено сдружението „За чисти селища“, което обединява усилията на местните общности за търсенето на екологосъобразни и устойчиви решения. До проекта за регионална система за управление на отпадъците се стигна с компетентната помощ и съдействие на държавните институции, и най-вече Областната администрация и Министерството на околната среда и водите с Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, подчерта Панов.

„Проектът е резултат на добрата екипна работа на местните администрации с подкрепата на общинските съвети, неправителствени организации и бизнес партньори. След направените проучвания, бе избрана площадката в Шереметя, за което получихме разбирането и подкрепата на месните хора, за което искам специално да им благодаря. Очакваме с изграждането на регионалната система за управление на  отпадъците да решим проблемите с битовите отпадъци за над 170 000 жители за следващите 20 години. Намереното решение е финансово изгодно, тъй като можем да гарантираме пред жителите на региона, че местните власти няма да допуснат повишаване на местния данък за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Очакваме избраните изпълнители за изграждането на новото съоръжение да свършат добре своята работа и след една години да можем да се поздравим с модерна и ефективно функционираща регионална система за битови отпадъци, осигуряваща работа и постоянна трудова заетост на 51 човека“, каза още кметът на В. Търново.

Стартирането на инвестиционния проект стана възможно благодарение на широкото участие на експерти, еколози, проектанти, инженери, строители и общественици, които наброяват над 1000 човека през последните 15 години, както и над 50 организации и институции - участници в планирането и съгласувателните процедури.

Всички шест общини в региона ще инкасират значителни ползи от спестените средства, които сега плащат като санкции поради липсата на система за съхранение на битовите отпадъци и допълнителни разходи, свързани с тази дейност, допълни горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев. С реализирането на проекта теренът на сегашното сметище в Горна Оряховица, което попада в района на крепостта Раховец, ще бъде освободен и рекултивиран. Това ще даде възможност да започнат археологически проучвания и възстановяване на крепостта. След затрапване и залесяване на терена, в района може да бъде изграден и парк, каза още инж. Добрев.