Росица Димитрова: Очаква се минимум 25% увеличение за специализираните социални услуги

Днес във Велико Търново се проведе кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера”. Събитието се организира по инициатива на Областния управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

В него се включиха директори и управители на институции, специалисти работещи в системата за социално подпомагане и закрила на деца и лица от област Велико Търново, преподаватели от ВТУ, НПО и студенти.

В дискусията участва и Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика. Тя обясни, че провеждането на кръглата маса е във връзка с усъвършенстване на системата за подкрепа и социална закрила на уязвими групи и лица, както и възможностите за повишаване на качеството на човешките ресурси, обезпечаващи социалните услуги и институции.

Росица Димитрова уточни, че на 8 февруари се е провело първото заседание на работна група, която има ангажимент да изработи и да предложи на Министерство на финансите стандартите за финансиране за социалните услуги през 2019 г.

"20% повече средства за издръжка и заплати в сферата на 24-часовите социални услуги ще бъдат заложени като минимум за 2019 г. Очаква се и минимум 25% увеличение за специализираните социални услуги.

Сегашният ръст на Единния разходен стандарт с 10% не може да компенсира увеличението на минималните работни заплати и възнагражденията на специалистите", каза Димитрова и уточни, че в момента психолози и педагози вземат сходни заплати с тези на помощния персонал. “Не искам да пренебрегвам никой, но всеки си има определената отговорност и роля.

И ако ние искаме да говорим за качество на социалната услуга, трябва да започнем от подобряване на качеството през обучение и менторство, спрямо екипите на социалните услуги. Тоест качеството на социалната услуга, в голямата си част, зависи от качеството на персонала“, сподели Росица Димитрова.

Зам.-министърът очерта и основните проблеми, които стоят на дневен ред в сферата на социалните услуги. Това, по думите й, са голямото текучество на персонал, наличието на много свободни места и липсата на мотивация.

Тя коментира и намеренията за поставяне на видеонаблюдение в детските градини като според нея това трябва да решат родителите по места. Зам.-министърът беше категорична, че дори да бъдат поставени камери в специализираните заведения, това няма да реши проблемите. „

Ако не си помогнем сами да осъзнаем какво представлява социалната работа, дали имаме желание, мотивация и разбиране за отговорността, която поемаме и какви грижи трябва да положим за потребителите, аз мисля, че камерите няма да помогнат за да не се случват тези неща, които са недопустими. Това са казуси на насилие, които са недопустими, независимо дали се случват вкъщи или в Центрове за настаняване от семеен тип“, обясни Димитрова.

Росица Димитрова отбеляза, че ще се наблегне на изработването на оценките на потребителите на социални услуги. "В изработването на индивидуалния план за грижа участват всички заинтересовани лица, включително и самия потребител в рамките на възможностите си.

Ако той няма възможност, се представлява от законен представител – от негово семейство, от разширеното семейство или настойническия съвет, който му е определен. Ще продължим провеждането на различни обучения на социалните работници в отделите за закрила на детето и в отделите за пълнолетни лица, ще се говори повече с тях за  подготовката на индивидуалните планове и ще продължим да предоставяме още по-активно 24-часовите услуги за потребителите", поясни зам.-министърът.

Областният управител проф. Любомира Попова поясни, че събраните мнение и предложения от днешната среща ще бъдат изпратени до министъра на труда и социалната политика.