Обработват улиците с айсмелт, задържат техниката в гаражите

Обработват улиците с айсмелт, задържат техниката в гаражите
Обработват улиците с айсмелт, задържат техниката в гаражите

 

Използването на техника в момента не се налага, тъй като падналото минимално количество сняг се топи, не затруднява движението, не създава рискови ситуации и почистването му е икономически неоправдано.

Това се обсъдили след първият за сезона снеговалеж представители на общинската администрация и представители на фирмата, ангажирана с договора за зимно снегопочистване и поддържане на уличната и пътна мрежа.

През вчерашния ден започна  третирането на улиците с химическата смес против обледяване „АЙСМЕЛТ" първоначално по улиците, където в най-голяма степен е съсредоточен автомобилният трафик, а по-късно и в периферната улична мрежа.