Марсилия и Лил ще представят във В. Търново успешни  кандидатури за евростолици на културата
Марсилия и Лил ще представят във В. Търново успешни кандидатури за евростолици на културата / снимка: Пресцентър - Община В. Търново

Работна среща с представители на побратимения на старата столица във Франция град Байон, както и с представителите на Френската асоциация на градовете и регионите с културно – историческо наследство, проведе кметът на В. Търново Даниел Панов.

По време на работния форум стана ясно, че в рамките на предстоящото през месец април Международно изложение „Културен туризъм Велико Търново 2014“ градовете Марсилия и Лил, които са били Европейски столици на културата, ще представят и споделят своят уникален опит в подготовката и реализацията на най- големият и авторитетен проект в областта на културата. Техни представители ще участват в кръгли маси, ще направят презентации и ще се включат в дискусии, споделяйки успешните практики, които са им помогнали да спечелят титлата.

На срещата бяха разисквани и възможностите богатото и интересно културно – историческото наследство да бъде представяно по начин, който е атрактивен, както за гражданите, така и за туристите. Обсъждани бяха способите за това да се представи наследството в градовете и да се повиши чувствителността на гражданите към необходимостта от опазване и реставрация на ключовите обекти.

Побратименият град Байон традиционно ще участва в изложението и ще представи опита и технологиите си в областта на реставрация на културното наследство. Господин Панов  предложи френските експерти да представят важни за Велико Търново  теми, в които те имат богат опит и постижения  -реставрация, социализация на старата част на града, екологичен транспорт, електротранспорт.

Беше коментирана възможността да се използва практиката в исторически градове във Франция за организиране на изнесени паркинги за туристи извън границите на града. Идеята е да голяма част от автомобилите на туристите да бъдат паркирани на тези външни паркинги, за да не се задръства града с прекомерно количество автомобили.

Градоустройствен план на Велико Търново, присъствието и разполагането на рекламни надписи и табели, както и плановете за управление на старата градска част, ще бъдат обсъждани с партньорите от Байон.

Проектът за управление на старата градска част ще бъде планиран и подготвен като пилотен между Велико Търново и Байон, както и между Асоциацията за опазване на културно – историческото наследство на градовете и регионите във Франция и Асоциацията в България. Този проект може да бъде използван още за обучение на други градове със стари градски части за създаване на техни планове за управление.