Фондация отличи свищовско училище
Фондация отличи свищовско училище / снимка: СОУ „Цветан Радославов”

Свищовското училище „Цветан Радославов” е сред финалистите на националния конкурс за подкрепяща училищна среда 2014/2015 г. за звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” и Министерството на образованието и науката.

Преди три години СОУ „Цветан  Радославов” започна работа по проект „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”. Проектът се изпълнява в партньорство с шест училища от страната и е предназначен за деца на възраст от 9 до 16 години. Основните цели са свързани с това, да се превърне училищната общност в по-сигурно място за децата, където насилието и злоупотребата на основата на пола са сведени до минимум, а стереотипното мислене по отношение на пола е трансформирано в конструктивно сътрудничество между момичета и момчета, от една страна, и между ученици, учители и родители, от друга страна.

Проектът цели промяна в традиционните нагласи и разбирания за ролите, определени от пола, с които повечето млади хора се сблъскват, както в семейството, така и в училище, и в широкото обществено пространство, и които водят до ограничаване на възможностите за реализация на младите хора, което в същността си е ограничаване на изконното им право на избор.

С дейностите по проекта „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” цели да информира и да повиши чувствителността на младите хора по въпросите на пола, но също така да насочи вниманието на възрастните (учители и родители) към проблематиката и нейното място в образованието на децата.

Националният конкурс за звание „Училище без насилие и стереотипи” се осъществи в рамките на този проект и е финансиран от швейцарската фондация „ОУК”. Той  даде  възможност на всички училища в страната, които работят за изграждане и поддържане на безопасна училищна среда посредством създаване на толерантни и партньорски отношения в училищната общност, да покажат добрите практики, които развиват и прилагат.

На първия етап на конкурса училищата участници доброволно попълниха и изпратиха на екипа на фондация „ДОИТ” карта за оценка на училищната среда, в която показаха добрите практики, които развиват и прилагат. При изпълнение на проектните дейности освен учениците и учителите активно се включиха и родителите, особено бащите и дядовците. Заедно със своите деца те спортуваха, почистваха училищния двор и спортните площадки, четоха любими книги, приготвяха вкусни ястия в училище, моделираха пъзели и хартиени модели, които бяха подредени в изложба. В рамките на минипроектите децата прочуваха още влиянието на мъжете в родовете на видни свищовски личности като Алеко Константинов, Цветан Радославов (патрон на училището), Николай Павлович, Николай Катранов и други; писаха есета и проведоха дискусионни срещи за ролята на бащата и майката в семейството.

В резултат на осъществените дейности беше повишена информираността на учениците за необходимостта от преодоляване на стереотипи основани на пола, беше подобрено взаимодействието между родители, деца и учители, осъзната бе необходимостта от по-активно включване на бащите в грижите за децата в семейството и в училището.

На втория етап на националния конкурс екипът на Фондацията обобщи резултатите от прилагането на добри практики на място с посещения на училищата полуфиналисти. Във всяко училище бяха проведени подробни дискусии относно тематиката на конкурса и съдържанието на попълнените анкетни карти. Всички добри практики, които учители и родители прилагат, за да бъде училището не само безопасно, но и желано място за децата, фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” ще издаде в сборник.