Даниел Минов уволнен заради връзки с Красьо Черния

Даниел Минов уволнен заради връзки с Красьо Черния
Даниел Минов уволнен заради връзки с Красьо Черния

 

Висшият съдебен съвет за първи път уволни магистрат заради контактите му с Красимир Георгиев, известен като Красьо Черния. Това е съдията от Велико Търново Даниел Минов, бивш председател на окръжния съд в града. Досега всички уличени в контакти с Красьо Черния магистрати бяха дисциплинарно наказвани само с понижаване в ранг.

Трима магистрати бяха дисциплинарно наказани на днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС). Двама от тях бяха уволнени. Членът на ВСС Петър Стоянов обясни, че Даниел Минов е уволнен заради контактите си с Красьо Черния. Решаващо било поведението на Минов, който не е проявил самокритичност заради разговорите си с Красьо, в които не виждал нищо лошо. Обяснил ги така: Красьо му бил необходим за разкриването на посегателство върху личното му имущество - някой му надраскал колата и запалил входната му врата. Той се е срещал един път с Красьо и е разговарял с него 14 пъти по телефона.

Другият уличен в контакти с Красьо - военният съдия Генко Драгиев, бе наказан с понижение в ранг за срок от 2 години.

Дисциплинарно уволнение получи и следователят от Варна Михаил Желев заради нарушение на етичните правила. Той има две предишни дисциплинарни нарушения през 2008 и 2009 г. Сега поискал справка от „Мобилтел" уж по дело, което разследвал. Оказало се, че е искал справка за телефонните разговори на съпругата му и я е представил по бракоразводното си дело. За тази злоупотреба със служебното положение е образувано наказателно производство и то е изпратено на Върховната касационна прокуратура, обясни Петър Стоянов.