/ Община Горна Оряховица

Със заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев 29 май - сряда - Празник на Горна Оряховица е определен за неработен за общинска администрация и бюджетни звена на общинска издръжка.

Инж. Добромир Добрев: Поклон пред всички вас – съвременни просветители

На този ден няма да работят ОП „Младежки дейности, спортни имоти и прояви”, Исторически музей, ОП „Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Център за подкрепа за личностно развитие.

29 май ще бъде неучебен и неприсъствен ден за общинските и държавни училище в Горна Оряховица.