142 бизнес плана за подпомагане на полупазарни стопанства изготвени за година
142 бизнес плана за подпомагане на полупазарни стопанства изготвени за година / Дарик нюз, архив
142 бизнес плана за подпомагане на полупазарни стопанства изготвени за година
60135
142 бизнес плана за подпомагане на полупазарни стопанства изготвени за година
  • 142 бизнес плана за подпомагане на полупазарни стопанства изготвени за година

142 бизнес плана по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства" е изготвила Областната служба за съвети в земеделието през 2012 г., съобщи ръководителят и Деян Дончев. По програма са били заложени 90 проекта, но стопаните са проявили повишен интерес и са направени с 52 повече. Любопитно е, че в сравнение с 2011 г. разработените бизнес планове са почти три пъти повече. Тогава са били 49.

Най- много са желаещите да създават и разширяват площи с трайни насаждения, следвани от зеленчукопроизводителите и пчеларите. По тази мярка стопаните могат да получат до 7 500 евро за период от пет години.  Службата разработва безплатно бизнеспланове и на вече одобрени полупазрни стопанства по мярка 121. По нея се отпускат средства за Модернизиране на земеделските стопанства. През миналата година по мярката са изготвени осем проекта, три са подготвени за закупуване на земеделска техника. Бенефициентите получават 40- 50% от средствата за инвестицията в зависимост от възрастта си.

Четири са изготвените проекти по мярката за агроекологични плащания, биологично растениевъдство и управление на земи с висока природна стойност, добави още Деян Дончев. По думите му Областната служба за съвети в земеделието ще продължи работата по мярка 141, тъй като 2013 е последната година, в която земеделците могат да кандидатстват по нея.

Предвижда се и да продължи даването на специализирани съвети в областта на растениевъдството и  животновъдството, управлението на земеделските стопанства, реализацията на продукцията и т.н. През тази година Деян Дончев очаква да се повиши и размерът на директните плащания към производителите.

Чуйте Деян Дончев в звуковия файл.