/ Live.varna.bg
Варненската професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ е изцяло обновена по проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура.

Той включваше и ремонта на гимназия „Д-р Иван Богоров“, а общата му стойност е 2,8 млн. лв.

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов Варна
Live.varna.bg

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов Варна
Live.varna.bg

В Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ е положена топлоизолация и е подменена дограмата. Създадена е достъпна архитектурна среда чрез изграждане на рампа и тоалетна за хора с увреждания.

Създадени са два специализирани кабинета за лица със специални образователни потребности, за експерти по парково строителство и озеленяване, интериор, работилници по дърворезба и дървообработване, горско и ловно стопанство. 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов Варна
Live.varna.bg

Директорът на училището Мария Георгиева съобщи, че това е първият цялостен ремонт на сградата от построяването й през 1964 година. 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов Варна
Live.varna.bg