ВиК Варна
ВиК Варна / Дарик Варна
Преустановява се приема на граждани в сградите на дружеството
Временно се променя дейността на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД.

Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за  визуално отчитане на всички измервателни устройства - водомери в режим на етажна собственост. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл.35, ал.2 от Наредба №4 - на база средно месечна консумация от предходен период.

Потребителите да подават данни съгласно определените  възможности по чл. 23, ал.3 и ал.4 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК-оператора /ОУ/, където е регламентиран начина на отчитане, вкл. и самоотчет.

Самоотчетът може да бъде:
- По телефон
- По електронен път – чрез сайта на ВиК-оператора
- Чрез Viber и други мобилни приложения
- Чрез SMS

Преустановява се приема на граждани в сградите на дружеството – всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.

Преустановява се провеждането на приемен ден на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – всеки вторник от 15.30 часа.

Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сбора от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба № 4.

Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса.