Промениха правилника на „Морска администрация”
Промениха правилника на „Морска администрация” / Дарик Варна, архив

Министерският съвет одобри изменения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. С тях се осигурява спазването на изискванията за държавата на знамето. Директорите на регионалните дирекции се определят за лица, които вземат решение за вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги, както и за вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване.

Останалите промени са свързани с прецизиране на функциите на дирекциите и съобразяване на текстовете с последните промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Въвежда се и работно време с променливи граници.