детска ясла
детска ясла / община Стара Загора
18 свободни места са обявени за целодневен прием в яслите във Варна

Обявени са 18 места за целодневен прием в детските ясли във Варна за класиране на 19-ти март, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

 В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 17-ти март  до 19-ти март, включително. На 20.03.2020 г. системата се отваря за редакции и регистрации.

Класирането ще бъде обявено на 19-ти март, а срокът за потвърждаване на приетите е до 24.03.2020 г.

Свободните места са:

ДЯ №2 “Моряче“           1 място;

ДЯ №6 „Мечо Пух“        2 места;

ДЯ №9 „Детелина“       15 места;

След това децата ще бъдат приемани поетапно по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла. Целта е да бъде постигната плавна адаптация в детското заведение. До приключване на адаптационния период детето се проследява от педагог и психолог.

При необходимост се изготвя индивидуален план за работа и се дават методични указания на екипа на детската ясла и родителите.