Подпомагат автори във Варна да популяризират идеите си
Подпомагат автори във Варна да популяризират идеите си / Дарик Варна, архив

Проект подпомага автори да популяризират своите идеи, свързани с културата и изкуството във Варна. Всички, които имат желание да работят по определени проекти, могат да кандидатстват в категориите "Култура" и "Изкуства" на платформата за краудфъндинт - trampling.bg. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна.

Той дава шанс на идеи, кандидатстващи по международната програма Еразъм Плюс, да съберат нужните средства за самоучастие. За целта бе създадена допълнителна категория проекти "Erasmus+".

Целта на проекта е популяризирането на платформата за групово финансиране и адаптирането й по начин, който подпомага културното и обществено развитие на град Варна. Обновената платформа ще е насочена към насърчаването на активни създатели на проекти във всички области на културния живот. Специално внимание е обърнато на промотираните области "Класическа музика", "Танци" и "Театрални изкуства". В обновената платформа ще присъства и допълнителен модул за дофинансиране на проекти по "Еразъм плюс". Освен това ще бъдат добавени модули с пояснения за създатели, както и видео обучителни видео материали.