От Планекс забранили работници да влизат в хотел Вероника
От Планекс забранили работници да влизат в хотел Вероника / БГНЕС

Премахване на старата конструкция на хотел „Вероника” до кота нула и изграждане на нова стоманобетонова – това предвижда проектът, въз основа на който фирма „Планекс” е сключила договор с инвеститора „Международен Панаир Пловдив”АД. Той е изготвен след експертиза, възложена от инвеститора поради възникнали проблеми и съмнение за безопасното обитаване на сградата, която е строена преди 47 години.

„Проектът предвижда нова стоманобетонова конструкция, устойчива на сеизмични натоварвания, изпълнение на противоземетръсни шайби и фундаменти за тях, което няма как да стане без премахване на старата конструкция. С отделен Договор тези специализирани дейности ние сме възложили на подизпълнителя „Бултранспорт Груп”ЕООД и сме предоставили по законовия ред обектовата площадка. По законоустановения ред сме уведомили Областна Инспекция по труда за започването на обекта”, се казва в становище на „Планекс” до Българската строителна камара.

Поради констатирани пропуски в технологичния ред на работите, извършвани от подизпълнителя на 8 април, няколко часа преди аварията от фирмата са разпоредили
прекратяване на разрушителните работи. Издадена е категорична забрана за допускане на работници в сградата. Нареждането е връчено на представител на фирмата подизпълнител на обекта и изпратено до седалището й. Документът е подписан от Юри Неделчев Камбуров - представител на „Бултранспорт груп”.

Всички последващи действия са извършени в извънработно време, самоволно, без знанието и в отсъствието на специалисти на обекта, твърдят от ръководството на „Планекс”.

Няколко дни по-рано подизпълнителите на „Бултранспорт груп” – фирма „Дигинг” са подписали протокол, че отговорност за безопасното разрушаване на хотела носи управителят инж. Георги Георгиев, а за отцепването му по време на събарянето в радиус от 50 метра - Юри Камбуров.