/ www.varnacouncil.bg
Първото заседание на новоизбрания Общински съвет във Варна ще се състои днес от 13:00 часа в зала „Пленарна“ на Общината. 

Кои новоизбрани общински съветници се отказаха от мандат?

Преди началото на тържествената сесия клетва ще положат избраният за нов мандат кмет на Варна Иван Портних, кметовете на райони и на населени места в общината, както и всички 51 съветници.

Кметът и общинските съветници полагат клетва следващата седмица

По традиция заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който през този мандат е Димитър Чутурков (БСП). В дневния ред е включена само една точка - избор на председател на местния парламент.

Как се разпределят местата в Общинските съвети в София, Варна и Пловдив? (ВИДЕО)

Изборът се провежда с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.