/ www.varnacouncil.bg
Първото заседание на новоизбрания Общински съвет във Варна ще се състои на 11 ноември - понеделник, от 13:00 часа в зала „Пленарна“ на общината. То е свикано със заповед на областния управител Стоян Пасев съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ГЕРБ печели кметските места във всички райони във Варна

Преди началото на тържествената сесия клетва ще положат избраният за нов мандат кмет на Варна Иван Портних, кметовете на райони и на населени места в общината, както и всички 51 съветници.

Как се разпределят местата в Общинските съвети в София, Варна и Пловдив? (ВИДЕО)

По традиция заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който през този мандат е Димитър Чутурков (БСП). В дневния ред е включена само една точка - избор на председател на местния парламент.

Първи резултати от exit poll: Битката във Варна печели Иван Портних от ГЕРБ с 60,8%

Изборът се провежда с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.