490 студенти от Медицинския университет с достъп до лятна практика и стипендия

490 студенти от Медицинския университет с достъп до лятна практика и стипендия
490 студенти от Медицинския университет с достъп до лятна практика и стипендия / Дарик Варна, архив

В края на май стартира платформата за регистрация на студенти, работодатели и преподаватели в проект „Студентски практики”, имащ за цел подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.
В инициативата, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, ще могат да участват 490 студенти от Медицинския университет във Варна.

Висшето училище приканва всички студенти, преподаватели и работодатели, които оперират в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина, общественото здраве или здравните грижи да се възползват от възможностите на проекта като се регистрират на сайта на МОН http://praktiki.mon.bg/sp/. Там те могат да заявят конкретните си нужди от включване на студенти-практиканти в работния процес. Порталът предлага възможността и регистриралите се студенти (http://praktiki.mon.bg/sp/?m=42) да впишат своите желания така, че в крайна сметка студенти и работодатели да намерят пресечната точка на интересите си и да си бъдат взаимнополезни.

Освен трупане на полезен опит и знания за студентите и на ценна помощ в летните отпускарски месеци за работодателите, проектът осигурява и сравнително добро заплащане на ангажираните страни.

В рамките на лятната практика студентите трябва да направят 240 часа в реална работна среда, за което ще им бъде изпратена еднократна стипендия-заплата в размер на 480 лв. Проектът предвижда заплащане и на менторите от страна на фирмата-домакин. В рамките на лятната практика менторът трябва да отчете 8 ч. еднократно работа със студента, за които ще получи 124 лв., като един ментор има правото да сформира група от максимум 15 човека едновременно, което би увеличило петнадесетократно неговото заплащане.

Тъй като проектът цели не само задоволяване на потребностите на пазара на труда, но най-вече подобряване качеството на образованието и обучението, в него ще бъдат включени и т.нар. академични наставници –преподавателите от съответния университет. Те също трябва да се регистрират в портала http://praktiki.mon.bg/sp/?m=61. За 4 часа работа еднократно с един студент, в рамките на неговата лятна практика академичният наставник получава по линия на проекта 62 лв. Всеки преподавател може да бъде академичен наставник на максимум 15 студента едновременно.

След като студенти, работодатели и преподаватели преминат през първата стъпка - регистрация в портала, следва намиране на общите интереси между фирмите и студентите. Общото решение за провеждането на практиката трябва да премине през третата стъпка - подписване на тристранен договор между студента, работодателя и академичния наставник (В сградата на МУ-Варна на ул. Марин Дринов 55, ет. 2. ,ст. 210). От този момент лятната практика може да започне, а участниците могат да продължат да използват портала и акаунтите си, за да обменят информация и файлове. 
Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всички 51 висши учебни заведения в България. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти от цялата страна за периода до 31 октомври 2014 година.

За допълнителни указания на заинтересованите Университетът поддържа телефонна линия – 052/ 766 022, Миряна Арнаудова, Учебен отдел.