/ iStock/Getty Images
В област Търговище за изминалия отоплителен сезон са възникнали 64 пожара в комини без причинени от тях загуби. 63 от тях са причинени от неправилно използване на отоплителни уреди, а причината за един е строителна неизправност, съобщиха от ОД на МВР в Търговище, в началото на есенно-зимния сезон.

За същия период в областта са възникнали 8 пожара в коминни тела със загуби. Причината за възникване на 5 от тях е небезопасно използване на отоплителни уред. Два от пожарите са причинени от строителна неизправност, а един - от късо съединение.

Пожар в жилище в Търговище отне човешки живот

От Пожарната служба в Търговище допълват, че комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Потвърждение на посоченото е големият брой пожари, възникнали главно в жилищни сгради при неспазване на противопожарните изисквания.

Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове. По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват значителни количества сажди. Най-много сажди се отделят при горенето на въглища.

Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване. При горенето си те развиват високи температури и отделят искри, което създава пожарна опасност за близко разположените до комина и около него горими материали.

В навечерието на есенно-зимния период отоплителните уреди и комините е необходимо да се проверят, почистят, а при необходимост - да се ремонтират за осигуряването на пожарната им безопасност, призовават от Дирекцията.
БТА